Vyberte stránku

Kolega Ká a zastupitelská demokracie (fraška)

Úvod:

Máme-li zastupitelskou demokracii, měli by být zástupci “lidu”, Zvolení, odpovědni svým voličům. Tedy měli by být schopni říci “volil jsem tak a tak, protože…” Nebylo-li by tomu tak, potom se ze Zvolených stanou Vyvolení, kteří ve jménu lidu jednají jak chtějí a nenesou vůči svým voličům žádnou zodpovědnost. Tady někde začíná zárodek totalitního systému.

Předehra: Pohádka o slepičce a kohoutkovi

Posílání tazatele od čerta k ďáblu s vysvětlením “já nemohu, protože…” je dlouhá cesta. Je cílevědomou obranou systému, který je (nebo se cítí) nedotknutelný, nechce vysvětlovat a diskutovat předložený problém. Ve jménu „ochrany zájmů” není ochoten říct: “Já jsem rozhodl. Já jsem podepsal.“

Dětská hra potrefeného dítěte schovávajícího se za máminy sukně.

Dějství první:

Kolega Ká (volič) vznesl na jím volený Orgán dotaz: Jmenovitě kdo ze Zvolených podepsal předložený návrh na odvolání Vůdce? Konkrétní, jasně definovaný, srozumitelný. Jednoduchá odpověď.

Ten návrh byl podle Zvolených písemný, podepsaný a měl by být někde založen. Jde o důlěžitý a vážný akt. Ká odpověď nedostal, tak se dotázal písemně s odvoláním na Zákon o svobodném přístupu k informacím.

Odpověď Orgánu i Zodpovědných: „Já nic, já muzikant.“

Ká odpověď nedostal.

Dějství druhé:

Ká se zeptal na jednání znovu. Senátor eM. vyjádřil pochybnost, že tato informace podléhá Zákonu. Ká odpověď nedostal.

Dějství třetí – Pokračování na příštím Jednání:

Ká trvá na své otázce. Předseda Orgánu říká, že “Někteří Zvolení nepovažují za vhodné, aby byla jména těch, kteří podali návrh na odvolání Vůdce, zveřejněna.”

Ká odpověď nedostal.

Intermezzo k zamyšlení:

  • Existuje-li návrh a nejsou-li pod ním jména, jde tedy o návrh anonymní. Proč je odvolán Vůdce na základě anonymního návrhu?
  • Nejde-li o anonymní návrh, jsou-li pod ním jména, proč nemohou být zveřejněna?
  • Volič Orgánu se ptá a od Zvolených nedostane odpověď. Proč?
  • Stydí se podepsaní Zvolení za to, že podepsali?
  • Pohrdá Orgán svými voliči? Jen pro hru na demokracii?

Finále:

Kolega Ká se odpovědi nedočkal. Má se odvolat někam výš. Ti co rozhodli vlastně nerozhodli. Další mocenská hra?

Ká odpověď nedostal. Ani nedostane. Ale to nevadí. Úkolem šašků bylo a je se ptát.

A tak se ptám i já:

Kdo podepsal a předložil Orgánu návrh na odvolání Vůdce?

Intermezzo historické:

Bezmála před 2062 lety dne 15. března byl v senátu zavražden Gaius Julius Caesar. Shakespear mu vložil do úst otázku:  „Et tu, Brute?“ Málo známý, leč poučný, je konec této historie: Po vraždě na půdě senátu se spiklenečtí senátoři domnívali, že osvobodili Řím. Vyběhli ven na fórum a zřejmě hrdě ukazovali svoje zkrvavené ruce ohromenému lidu. Avšak triumfující „osvoboditelé“ neměli žádný plán jak postupovat dál. Navíc se jim nedostalo masové podpory ustrašené veřejnosti. Místo pokroku a cíleného osvobození se Řím utopil v dalších nesvárech, hádkách a občanských válkách. Diktatura byla nahrazena daleko absurdnější dikataturou. Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero…

Dostane Ká odpověď?