Kde se vzalo jméno František Vrána?

Akademický architekt, spíše nábytkář a interiérista, s nezbytnou rádionkou na hlavě, člen staré gardy graciédnosti, kultivovanosti a elegance. Dobrotivý laskavý malý muž velkého srdce. Mimo jiné učil na našem ústavu a nosil dobrou náladu a slunce v duši. Vrána ho doprovázela celý život, byla na Pé-eFkách, grafice. Milion vran nakreslených s elegancí člena jejich hejna. Na otevření výstavní síně přišla vdova po Panu architektovi, pan děkan Klvač, lidé, autoři, sympatizanti. Studenti vystavili své práce, funkční kusy nábytku vyrobené z jejich energie, zápalu a peněz. Úžasné. Bylo to super. Zaslouží si potlesk. Tak zase někdy.
Fotografie: AVC Mendelovy univerzity v Brně, publikováno se souhlasem PR LDF.